בראשית עם תוספות

רבקה סלע

אילנה פרידה

בְּרֵאשִׁית ים ִ ר ֵ ב ֲ ם ח ִ ע

חוברת עבודה לתלמיד ייעוץ מדעי: ד"ר דוד אלגביש

הוצאת ספרים יסוד

Made with FlippingBook flipbook maker