טקסטים לפעילויות בנושא מילות שאלה

ל

מי?

מ

נ ס

ם. ֶ יכ ֵ נ ְ פ ִ ל ֶ ים שׁ ִ ל ִ מ ַ ה ֵ ט מ ָ פּ ְ שׁ ִ יבוּ מ ִ כּ ְ ר ַ ה

ה ָ א ָ ה נ ָ י ַ ה א ָ ד ְ ל ַ י

פ ק צ ש ר

ג ָ ה ַ נ ַ ד ה ַ ר ָ ם י ָ י ַ ל

ה ָ ל ְ י ַ ל ַ ן ה ָ נ ַ ג ַ ן ה ַ שׁ ָ י

ן ַ ר ְ ן ל ַ ת ָ ד נ ָ ן י ָ ד

אוּ. ְ ר ִ ק . י ִ מ יפוּ ִ ק ַ ה

ן. ַ ן? ר ָ ד ְ ד ל ָ ן י ַ ת ָ י נ ִ מ ה. ָ י ַ ה? מ ָ י ַ א ְ ד ל ָ ן י ַ ת ָ י נ ִ מ ל! ָ מ ָ ג ַ ל? ה ַ ג ְ ד ל ָ ן י ַ ת ָ י נ ִ מ ג. ָ י ַ ד ַ ג? ה ָ ה ַ נ ַ ה ל ָ נ ָ ת ַ ן מ ַ ת ָ י נ ִ מ ן. ָ ג ַ נ ַ ן? ה ָ נ ַ ג ַ ה ל ָ נ ָ ת ַ ן מ ַ ת ָ י נ ִ מ ר! ָ ה ָ ר? ה ָ ג ַ נ ַ ה ל ָ נ ָ ת ַ ן מ ַ ת ָ י נ ִ מ

135

Made with FlippingBook flipbook maker