סיפורון לאות ה

אחרי האות ה ר. ֶ ד ֵ ס ַ י ה ִ פ ְ ן ל ָ רוּ אוֹת ְ ד ַ ס ְ ים ו ִ נ ָ ימ ִ ס ַ י ה ִ פ ְ מוּנוֹת ל ְ ת ַ ת ה ֶ רוּ א ְ ז ִ ג רוֹן. ְ פ ִ ס ַ ת ה ֶ ם א ֶ כ ְ ת ַ א ָ נ ֲ ה ַ אוּ ל ְ ר ִ ק

ה, ָ ר ָ ה שׁ ָ נ ָ ד 2 ה. ָ ג ָ ה ד ָ נ ָ ד

ר, ָ ר שׁ ָ ד ָ ה 1

ר ָ ן שׁ ָ נ ַ ג ַ ר ה ָ ד ָ ה

4

ר, ָ ן ג ָ ר 3 ן. ָ ג ַ ן נ ָ ר

3

כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ ©

Made with FlippingBook flipbook maker