סיפורון לאות ד

אחרי האות ד

פּוּר ִ סּ ַ ת ה ֶ אוּ א ְ ר ִ ק

?

ג ָ ן ד ָ ד

?

ג

ָ ן ד ָ ד

?

ג ָ ן ד ָ ד

ג! ָ ג ד ָ ן ד ָ ד

2

כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ ©

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online