סיפורון לאות א

אחרי האות א ר. ֶ ד ֵ ס ַ י ה ִ פ ְ ן ל ָ רוּ אוֹת ְ ד ַ ס ְ ים ו ִ נ ָ ימ ִ ס ַ י ה ִ פ ְ מוּנוֹת ל ְ ת ַ ת ה ֶ רוּ א ְ ז ִ ג רוֹן. ְ פ ִ ס ַ ת ה ֶ ם א ֶ כ ְ ת ַ א ָ נ ֲ ה ַ אוּ ל ְ ר ִ ק

.... ָ ... נ ָ ה: נ ָ ר ְ מ ָ ה א ָ נ ַ א ה ָ ה, מ ָ נ ַ ה: א ָ ל ֲ א ָ ה שׁ ָ נ ָ ד ר? ָ ג ַ ? נ ְ ת ְ ר ַ מ ָ א

... ְ ... נ ְ ה: נ ָ ר ְ מ ָ ה א ָ נ ַ א ה ָ ה, מ ָ נ ַ ה: א ָ ל ֲ א ָ ה שׁ ָ נ ָ ד ר? ָ י ְ ? נ ְ ת ְ ר ַ מ ָ א

2

1

... ָ ... ל ְ ה: נ ָ ר ְ מ ָ ה א ָ נ ַ א ה ָ ה, מ ָ נ ַ ה: א ָ ר ְ מ ָ ה א ָ נ ָ ד ה! ָ ל ָ מ ְ ה! נ ָ ? א ְ ת ְ ר ַ מ ָ א

4

3

6

כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ ©

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online