שמואל ב עם חברים דיגיטלי

רבקה סלע

אילנה פרידה

תנ"ך עם חברים שמואל ב מלכים א (פרקים א-ב)

ייעוץ מדעי: ד"ר דוד אלגביש

הוצאת ספרים יסוד

Made with FlippingBook flipbook maker