רשימת מילים חוברת 1 ממלכתי

ל

ק

מ

ס

ממלכתי 1 מילים גלובליות לחוברת

נ

ע

צ

ן ָ ד

ר ָ ג

ר ש

פ

ג

ר ָ ש ׁ

ן ַ ר

ד

ו

ז

ה

כ

www.yesod.co.il כל הזכויות שמורות ליסוד בע”מ ©

Made with FlippingBook flipbook maker