מילות הוראה סופי

הַקִיפוּ

סַמְנוּ שׂוֹחֲחוּ כִּתְבוּ

קִרְאוּ

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker