מילות הוראה

הַקִיפוּ

סַמְנוּ שׂוֹחֲחוּ כִּתְבוּ

קִרְאוּ

Made with FlippingBook flipbook maker