עמודי דוגמה סיפור מולדת

נורית ישראלי דרורית פת צפורה שילה-קגן

כתה ד'

ספר לימוד במולדת, חברה ואזרחות -

עמודי דוגמה מהספר

ג

ב

א

לקבוצת כינרת

בית ירח

תל בית-ירח

סכר דגניה

הירדן

1

ים כינרת

בית גורדון

ירדנית

הירדן

מקרא

90

דגניה א'

מבנהמגורים מבנהחקלאי מבנהציבורי מוסדחינוכי מוזאון תעשייה ספורט ברכתמים סכר גינותנוי חורש שטחחקלאי אתר הנצחה אתר ארכאולוגי כבישראשי

אוםג'וני

מוזאון דגניהא'

2

חדר אוכל

ברכת שחייה

לכיתה ד' צפון

מפעל טולגל

דרום מזרח מערב

רחוב שביל

3

100

0

מ' 200

???? 7 / ? / 2019

אושר בתאריך:

Made with FlippingBook - Online magazine maker