kindergarten catalog 2020 b

חשבון והנדסה מוטוריקה גסה ועדינה משחקי חשיבה ובנייה מדעים משחקי שפה ספרים כלי נגינה ל י לד י הג ן י ס ד קטל ו ג

מה בקטלוג:

2

משחקים ופינות יחודיות בגן ובחצר מדעים בגן - אופטיקה, מדידות ועוד שטיחים, מסלולים, מוצרי ספורט ולוחות קיר

8

16 29 31 41 52

כלי נגינה , זהירות בדרכים מתמטיקה וגיאומטריה בגן

משחקי בניה והרכבה

כישורי שפה , משחקי אסטרטגיה וספרים

2019/20

Made with FlippingBook Annual report