חוקרים חשבון חלק ה דפים לדוגמה

תמי פיש

נילי אורן

בּוֹן ְ שׁ ֶ ים ח ִ ר ְ חוֹק

משימות חקר בחשבון

חלק ה מיועד לכיתות ה ואילך

הוצאת ספרים יסוד

Made with FlippingBook - Online catalogs