חוקרים חשבון חלק א דפים לדוגמה

תמי פיש

נילי אורן

בּוֹן ְ שׁ ֶ ים ח ִ חוֹקר ְ

בּוֹן ְ שׁ ֶ ח ְ ר בּ ֶ ק ֵ ימוֹת ח ִ שׂ ְ מ

ק א ֶ ל ֵ ח ה א ָ תּ ִ כ ְ ד ל ָ ע ֹ י ְ מ

הוצאת ספרים יסוד

Made with FlippingBook - Online catalogs