חוקרים חשבון חלק ד דפים לדוגמה

תמי פיש

נילי אורן

בּוֹן ְ שׁ ֶ ים ח ִ ר ְ חוֹק

משימות חקר בחשבון

חלק ד מיועד לכיתות ד ואילך

הוצאת ספרים יסוד

Made with FlippingBook flipbook maker