המקראה ב 2 ממלכתי עמוד 145 משוכתב

עוֹנַת הָאָבִיב

סִימָנֵי הָאָבִיב

וְחַגֵי הָאָבִיב

? ( סַמְּנו ּשְׁנַיִּים ) ְׂרִים עַל בֹּא הָאָבִיב � מֵהַסִּימָנִים הַבָּאִים מְבַש ּ . אֵילו 1

הוֹפַעַתְּ הַקִּדָּה הַשְׂעִירָה וּכְלִיל הַחֹרֶש ׁ.

א. ב. ג. ד.

פְּרִיחַת הַפָּר ָג.

הוֹפַעַתְּ צַבֵּי מַי ִם.

פְּרִיחַת שִׂיחַ הַהַרְדּו ּף.

(4 , שׁוּרָה 3 א. צִפּוֹרִים הָעוֹזבְוֹת אֶת הָאָרֶץ לקְִרַאת הָאָבִיב )פִּסְקָה

ב . . א ___________________________________________________________________________________ ב. _____________________________________ רֶץ לִקְרַאת הָאָבִיב (מְבַשְּׂרוֹת אוֹתוֹ). _____________________________________________ָ צִפּוֹרִים הַמַּגִיעוֹת לָא _ (2 , שׁוּרָה 4 )פִּסְקָה

ּ אֶת סִימָנֵי הִַהְתנֲַהגוּת הְַּמֻיָחִדים אֵצֶל צִּפוִֹרים שֶׁנְִּׁשָארוֹת הִַקּיפו .2 בָָּאֶרץ לִקְַראת הָָאבִיב.

א. בְּנִיַּת ק ֵן

ב. הַטָּלַת בֵּיצ ִים

ג. הַחְלָפַת נוֹצו ֹת

ד. תְּחִלַּת עוֹנַת הַחִיזו ּר

ה. אֲכִילַת זֶרְעוֹנֵי חִט ָּה

145

מה שבתוכן

Made with FlippingBook - Online catalogs