דפי עבודה בחולם

דַפֵּי ﬠֲבוֹדָה בְּחוֹלַם שׁוֹ שֹׁ רוֹ רֹ לוֹ ל

מִתְחוּ קַו לַתְמוּנוֹת הָמַתְאִימוֹת

ֹרוֹ

לוֹ

שׁוֹ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online