דף פעילות עמ 95

צַיְּרוּ.

הַדָּג נָתַן גַּג

רָן שָׁתָה תַּלְתַּל

גַּל שָׁר

גַּד גָּלַשׁ

דָּן נָתַן גַּלְשָׁן

דָּנָה נָתְנָה דָּג

Made with FlippingBook Learn more on our blog