דף פעילות עמ 93

הַשְׁלִימו

ּתרמילון

ג. ַ ה ָ ג נ ָ ה ַ נ

ן. ַ ת ָ ן נ ָ ת ָ נ

ג. ָ ג ד ָ ד

ל? לֹא! ַ ל ג ַ ג ל! ַ ל לֹא ג ַ ג

Made with FlippingBook - Online catalogs